Navigáció átugrása

PRÍPLATKY

Dôvod príplatku Príplatok (HUF)
Znečistenie vozidla, porušenie prepravného poriadku prepravou predmetu, ktorý nezodpovedá príručnej batožine, použitie zľavneného lístka mimo oprávnené obdobie  5 000
Cestovanie bez platného cestovného lístka alebo cestovného preukazu, použitie predplatného cestovného lístka bez uvedenia čísla preukazu, preprava psa bez platného cestovného lístka  8 000
Úhrada poplatku z omeškania po viac ako 30 dňoch znamená ďalších 16 000
Dodatočné predloženie predplatného lístka (do 5 pracovných dní) 1 500