Navigáció átugrása

CESTOVNÉ LÍSTKY

Typ cestovného lístka Cena* (HUF)
Lístok zakúpený v predpredaji 260
Zľavnený lístok** 235
Mestský lístok zakúpený v autobuse 340
Prímestský lístok zakúpený v autobuse 390

**Zľavnený cestovný lístok je možné uplatniť v pracovných dňoch na cesty so začiatkom od 8.00 hodiny a s ukončením do 13.00 hodiny.
Zľavu je možné uplatniť len na lístok zakúpený v predpredaji.

 

PREDPLATNÉ CESTOVNÉ LÍSTKY

  Cena* (HUF)
Typ lístka Mestský Prímestský
Denný 1 300 1 950
Týždenný na všetky trate  2 160 2 760
Týždenný na jednu trať - 1 890
Lístok na II. polovicu mesiaca na všetky trate 4 320 5 520
Lístok na II. polovicu mesiaca na jednu trať - 3 780
Mesačný na jednu trať - 5 670
Mesačný na všetky trate 6 480 8 280
Mesačný študentský 2 580 3 350
Mesačný dôchodcovský 2 580 3 350
30-dňový na všetky trate 6 480 8 280
30-dňový študentský 2 580 3 350
30-dňový dôchodcovský 2 580 3 350
Štvrťročný na všetky trate 19 440 -
Štvrťročný študentský 7 740 -
Štvrťročný dôchodcovský 7 740 -
 

S prihliadnutím na cenu mesačných lístkov je možné zakúpiť aj štvrťročný lístok (ktorého cena zodpovedá trojnásobku ceny mesačného lístka).

Dovozné za psa presahujúceho rozmery príručnej batožiny alebo prepravovaného v neuzatvorenej prepravke zodpovedá cene jednorazového cestovného lístka pre danú linku. Psy prepravované v uzatvorenej prepravke ako príručná batožina, asistenčné psy (podľa Nariadenia Ministerstva sociálnych vecí a práce č. 27/2009. /XII. 3./), policajné psy a služobné psy Národného daňového a colného úradu sa prepravujú bezplatne. Výcvik (skúška) asistenčného psa musí byť preukázaná štítkom na postroji alebo osvedčením o vykonaní skúšky. V závislosti od prepravných podmienok je bezplatná aj preprava ostatných živých zvierat.

 

Regionálna platnosť cestovných lístkov:

H31, H32, H35, H40

Na všetkých vyššie uvedených linkách je možné uplatniť prímestský predplatný lístok na všetky trate alebo mestský predplatný lístok od autobusovej stanice po vonkajšie hranice mesta v kombinácii s prímestským predplatným lístkom na jednu trať od vonkajšej hranice mesta po konečnú prímestskú stanicu.

 

Cestujúci v autobusoch prevádzkovaných našou spoločnosťou sú poistení v súlade s podmienkami zmluvy o poistení cestujúcich.

 

Prímestský predplatný lístok neplatí na mestské linky. Mestský jednorazový a predplatný lístok neplatí na regionálne a vnútroštátne linky.

 

Časová platnosť predplatných lístkov:

Rôzne typy predplatných cestovných lístkov sú platné od prvého dňa kalendárneho mesiaca alebo kalendárneho štvrťroka až do 24.00 hodiny piateho dňa nasledujúceho mesiaca. 

Platnosť 30-dňového predplatného lístka začína 0.00 hodinou dňa jeho zakúpenia a končí 24.00 hodinou dňa pred rovnakým dňom nasledujúceho mesiaca. 30-dňový predplatný lístok je možné zakúpiť maximálne na 2 mesiace dopredu.

Polmesačné predplatné lístky sú platné od 16. dňa do 24.00 hodiny piateho dňa nasledujúceho mesiaca.

 

INÉ POPLATKY

Iné poplatky Poplatok (HUF)
Dovozné za psa 235/260/340/390
Poplatok za vydanie alebo výmenu preukazu 135

*Ceny jednorazových a predplatných cestovných lístkov zahrňujú aj DPH v zmysle príslušných právnych predpisov.

 

Podmienky vrátenia cestovného na miestnych (mestských) linkách v meste Nyíregyháza:

Všeobecné pravidlá pre vrátenie cestovného sú obsiahnuté v Obchodných pravidlách Poskytovateľa služby (Predaj jednorazových a predplatných cestovných lístkov, vrátenie cestovného za jednorazové a predplatné lístky).

Vrátenie cestovného za predplatný cestovný lístok:

  • Mesačný predplatný lístok s fotografiou je možné vrátiť najneskôr 15. deň aktuálneho mesiaca do uzatvorenia pokladne, 30-dňové predplatné lístky je možné vrátiť najneskôr 15. deň nasledujúci po prvom dni ich platnosti do uzatvorenia pokladne. Pri dodržaní týchto podmienok bude vlastníkovi lístka vrátená suma vo výške 50% celkovej sumy lístka pri zaúčtovaní manipulačného poplatku vo výške 145 Ft (v sídle Poskytovateľa služby Kancelárskej budove poskytovateľa služby na adrese Nyíregyháza, Korányi F. u. 12).

V prípade vrátenia akéhokoľvek typu predplatného cestovného lístka ešte pred začatím jeho platnosti vráti Poskytovateľ služby celú sumu cestovného lístka pri zaúčtovaní manipulačného poplatku vo výške 145 Ft.