Navigáció átugrása

Prepravné podmienky

NÁROK NA CESTOVANIE:

Miestnu autobusovú dopravu môže využívať ktokoľvek s platným jednorazovým alebo predplatným cestovným lístkom. Deti do 6 rokov a bezmocné osoby môžu cestovať iba v sprievode dospelej alebo poverenej osoby.

Z cestovania môže byť vylúčená osoba, ktorá je pod vplyvom alkoholu, prejavuje známky nevhodného správania, trpí infekčnou chorobou alebo sa správa v rozpore s prepravnými podmienkami.

NÁSTUP, OZNAČENIE CESTOVNÝCH LÍSTKOV:

Autobusovú dopravu je možné využívať iba s platným jednorazovým alebo predplatným cestovným lístkom resp. iným platným preukazom oprávňujúcim na cestovanie. Do autobusu sa nastupuje prvými dverami, s výnimkou osôb na invalidných vozíkoch a osôb s kočíkmi, ktoré môžu nastúpiť do autobusu aj cez druhé dvere. Cestovné lístky zakúpené v predpredaji alebo priamo u vodiča autobusu je potrebné bezodkladne označiť na označovači cestovných lístkov umiestnenom pri kabíne vodiča respektíve je potrebné viditeľným spôsobom ukázať vodičovi autobusu platný preukaz oprávňujúci na cestovanie.

PREPRAVA BATOŽINY:

Príručná batožina: batožina s hmotnosťou najviac 10 kg, ktorú si môže cestujúci zobrať so sebou do priestoru pre cestujúcich. Jeden cestujúci má právo na bezodplatnú prepravu najviac 2 ks príručnej batožiny nepresahujúcej rozmery 40x50x80 alebo 2 ks príručnej batožiny nepresahujúcej rozmery 20x20x200 cm.

PREPRAVA ŽIVÝCH ZVIERAT:

Preprava živých zvierat bez poplatku je povolená v uzatvorenej prepravke určenej na prepravu zvierat, ktorá nepresahuje rozmery príručnej batožiny. V prípade nesplnenia vyššie spomenutých podmienok môže byť pes prepravovaný len s platným cestovným lístkom. Preprava policajných, asistenčných a služobných psov je bezplatná.

POKUTU je povinná uhradiť každá osoba, ktorá sa správa v rozpore s prepravným poriadkom.

PODROBNÉ INFORMÁCIE o tarifách a prepravných podmienkach v maďarskom a anglickom jazyku sú dostupné na stránke  www.volanbusz.hu.