Navigáció átugrása

Dopravná siet'
Plánovanie trasy
Mapy
Google plánovač trás
Zastávky
Cestovné poriadky
Informácie o cestovnom poriadku na webovej stránke
Zakúpenie cestovného lístka
Nástup na  autobusu
Počas cestovania
 

Dopravná sieť

Sieť verejnej hromadnej dopravy mesta Nyíregyháza tvorí 48 autobusových liniek. V rámci mesta je harmonogram jázd prispôsobený potrebám obyvateľov, spoje jazdia často a v pravidelných intervaloch, typicky od pol 5-tej rána do pol 11-tej večer.   

Na rušnejších linkách premávajú spoje počas pracovných dní v špičke každých 10 minút, mimo špičky každých 20-30 minút, cez víkend a vo večerných hodinách v intervale 30-60 minút. Mimo mesta majú tieto linky viacero trás: trasy mimo základných trás sú obvykle označené písmenom uvedeným za číslom spoja na displejoch autobusov (napr. Y). Spoje, ktoré nepremávajú celou trasou, sú označené písmenom „A”.

Spoje s označením 90 (teda spoje 90 až 96) zabezpečujú obsluhu priemyselných oblastí a závodov a ich premávanie je prispôsobené pracovným zmenám.

Prímestské linky zároveň zabezpečujú aj dopravné spojenie s malými osadami a sú označené písmenom „H” (H31, H32, H35, H40). Na tieto linky je možné uplatniť prímestský predplatný lístok na všetky trate alebo mestský predplatný lístok od autobusovej stanice po vonkajšie hranice mesta v kombinácii s prímestským predplatným lístkom na jednu trať od vonkajšej hranice mesta po konečnú prímestskú stanicu.

 

Väčšina autobusových liniek v meste Nyíregyháza vychádza z troch konečných staníc. Tieto linky prechádzajú mestom a následne ho opúšťajú, aby smerovali do svojej cieľovej stanice mimo mesta. Tri konečné stanice sú Železničná stanica, Autobusová stanica a Örökösföld. Okrem vyššie spomenutých končia viaceré linky v časti Jósaváros a pri Nemocnici na Sós út.

 

Plánovanie trasy

  Mapy

Na dôležitých križovatkách mesta Nyíregyháza je umiestnená mapa zobrazujúca sieť autobusových liniek v meste Nyíregyháza. Túto mapu si spolu s inými môžete stiahnuť na našej webovej stránke.

  Google plánovač trás 

Google mapa zobrazuje sieť autobusových liniek mesta Nyíregyháza, kliknutím na zastávku je možné zistiť všetky spoje danej linky, ako aj ich východiskové i konečné stanice. Pomocou plánovača trás na mape si môžete naplánovať cestu autobusmi mesta Nyíregyháza.

  Zastávky

Autobusová zastávka je označená dopravnou značkou modrej farby, pod ktorou je tabuľa s názvom zastávky. 

  Cestovné poriadky

Na každej autobusovej zastávke, respektíve na jej stĺpe je vyvesený cestovný poriadok všetkých spojov danej linky. Tento cestovný poriadok informuje o čase odchodu spojov z danej zastávky.

V hlavičke cestovného poriadku je uvedené číslo/označenie danej linky alebo skupiny liniek, ďalej názov zastávky a cieľová stanica.

Zvisle naľavo je uvedený zoznam zastávok – zhora nadol v smere jazdy. Aktuálna zastávka je zvýraznená, zastávky pred ňou sú v sivej farbe. Vo vzťahu k aktuálnej zastávke sú uvedené priemerné časy trvania prepravy na ďalšie zastávky (ide o priemerný čas, ktorý je cez víkendy a vo večerných hodinách kratší, ale v špičke môže byť dlhší).

Časy odchodov sú uvedené v závislosti od grafikonu jednotlivých spojov v rôznom členení (vyučovací deň, prázdniny, víkend, sobota, nedeľa) v osobitných tabuľkách, kde sú minúty odchodov radené v riadkoch za sebou za jednotlivými hodinami.

Prípadné označenie písmenom za jednotlivými časmi odchodov značí akúkoľvek odchýlku od základnej trasy. Vysvetlivky sú uvedené pod vyveseným cestovným poriadkom.

*Pre linky s označením H sú na zastávkach aj v súčasnosti vyvesené staré typy cestovných poriadkov, kde na výpočet času odchodu z konkrétnej zastávky je potrebné k východiskovým staniciam pripočítať časy odchodov uvedené pri zozname zastávok.

  Informácie o cestovnom poriadku na webovej stránke

Cestovný poriadok pre každú autobusovú linku vrátane cestovného poriadku pre jednotlivé spoje je možné stiahnuť po vybratí konkrétnej zastávky konkrétnej linky.

  Zakúpenie cestovného lístka 

Cestovanie autobusom je možné len s platným jednorazovým alebo predplatným cestovným lístkom.

Cestovný lístok je možné zakúpiť v hotovosti aj u vodiča. Cenník jednorazových a predplatných cestovných lístkov nájdete tu.

Pokladnice [link na predajné miesta]

Bilety czaszowe na usługi komunikacji lokalnej Nyíregyháza są również dostępne za pośrednictwem aplikacji MÁV.

  Nástup na autobus

Do autobusu sa nastupuje výlučne prvými dverami. Výnimku tvoria len osoby na invalidných vozíkoch a osoby s kočíkom, ktoré môžu nastúpiť do autobusu aj cez stredné dvere.

Po nástupe je potrebné označiť cestovný lístok pomocou označovacieho zariadenia umiestneného vedľa kabíny vodiča a ukázať označený lístok vodičovi.

Cestovný lístok je možné zakúpiť v hotovosti aj u vodiča. Aj takto zakúpený lístok je potrebné označiť.

Po nástupe na autobus sa odporúča postupovať podľa možností čo najďalej dozadu, aby nedošlo ku kumulácii cestujúcich v prednej časti autobusu.

  Počas cestovania

Počas jazdy sa vždy pridržiavajte, ak máte možnosť, sadnite si. Prepustite, prosím, svoje miesto starším, zdravotne znevýhodneným osobám a tehotným ženám.

Na monitore umiestnenom vo vnútri autobusov je zobrazené číslo spoja a jeho cieľová stanica respektíve nasledujúca zastávka. Zastávky sú oznamované aj zvukovo.

Váš záujem vystúpiť oznámte, prosím, vodičovi včas pomocou tlačidla na výstup. Autobus zastavuje len na znamenie alebo ak je na zastávke cestujúci.

Cestovný lístok si uchovajte až do momentu vystúpenia z autobusu, pretože môže byť kedykoľvek počas jazdy skontrolovaný.