Navigáció átugrása

UPRAWNIENIE DO PODRÓŻOWANIA :

Z miejskiej komunikacji autobusowej może korzystać każdy kto posiada ważny bilet jednorazowy, lub czasowy. Dzieci poniżej 6 roku życia, lub osoby niepełnosprawne moga podróżować tylko z opiekunem.

Z pojazdu mogą zostać wyproszone osoby, które są pijane, zachowują się w sposób wulgarny, są chore, oraz te, które nie przesrzegają zasad podróżowania.

WSIADANIE, KASOWANIE BILETU:

Z przejazdu autobusem mogą korzystać tylko osoby ze skasowanym biletem jednorazowym, lub innego rodzaju uprawnieniem do przejazdu pojazdem. Do autobusu należy wsiąść przednimi drzwiami. Osoby na wózku inwalidzkim, lub z wózkiem dziecięcym mogą skorzystać z drugich drzwi pojazdu. Bilet zakupiony wcześniej, lub też u kierowcy autobusu należy skaskować zaraz po wejściu do pojazdu, w kasowniku znajdującym się obok kabiny kierowcy, lub też w widoczny sposób okazać kierowcy inny bilet upoważniający do przejazdu.

PRZEWÓZ BAGAŻY:

Bagaż podręczny: torba mieszcząca najwyżej 10kg, z którą można swobodnie podróżować. Podróżujący ma prawo do bezpłatnego przewozu 2 sztuk bagażu o wymiarach nieprzekraczających  40x50x80 cm, lub 2 sztuk bagażu o wymiarach nieprzekraczających 20x20x200 cm.

PRZEWÓZ ZWIERZĄT: Zwierzęta można przewozić bezpłatknie w zamkniętym, przystosowanym do tego transporterze, pod warunkiem, że nie przekracza on wymiarów bagażu podręcznego. W przeciwnym razie dla psa należy zakupić osobny bilet. Przewóz psów policyjnych, przewodników osób niewidomych, lub innych psów-przewodników jest bezpłatnych. 

 

 

Na podróżujących, którzy nie zastosują się do powyższych zasad, zostaną nałożone KARY PIENIEŻNE.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE dotyczące kar pieniężnych, oraz zasad podróżowania w językach węgierskim i angielskim, można znaleźć na stronie internetowej www.volanbusz.hu