Navigáció átugrása

BILETY JEDNORAZOWE

Nazwa biletu Cena* (HUF)
Bilet jednorazowy zakupiony wcześniej 260
Bilet ze zniżką** 235
Bilet jednorazowy na teren miasta zakupiony w autobusie 340
Bilet jednorazowy poza miasto zakupiony w autobusie 390

**Bilet ze zniżką można wykorzystać w dni robocze w godzinach od 8:00 do 13:00. Bilet ze zniżką należy kupić wcześniej w punkcie. 

 

BILETY CZASOWE

  Cena* (HUF)
Nazwa biletu Na terenie miasta Poza miastem
Bilet całodzienny 1 300 1 950
Bilet tygodniowy na wszystkie linie  2 160 2 760
Bilet tygodniowy na jedną linię - 1 890
Bilet na wszystkie linie na drugą połowę miesiąca 4 320 5 520
Bilet na jedną linię na drugą połowę miesiąca - 3 780
Bilet miesięczny na jedną linię - 5 670
Bilet miesięczny na wszystkiel linie 6 480 8 280
Uczniowski bilet miesięczny 2 580 3 350
Bilet miesięczny dla seniorów 2 580 3 350
Bilet 30-dniowy na wszystkie linie 6 480 8 280
Uczniowski bilet 30-dniowy 2 580 3 350
Bilet 30-dniowy dla seniorów 2 580 3 350
Kwartalny bilet na wszystkie linie 19 440 -
Uczniowski bilet kwartalny 7 740 -
Bilet kwartalny dla seniorów 7 740 -
 

Bilet kwartalny można wymienić na 3 bilety miesięczne (cena jednego biletu kwartalnego to potrojona cena biletu miesięcznego). 

W celu przewiezienia bagażu podręcznego, lub psa zamkniętego w odpowiednim transporterze należy zakupić osobny, normalny bilet jednorazowy. Bagaż podręczny, pies zamknięty w specjalnym transporterku, a także psy przewodnicy i psy policyjne (wg rozporządzenia 27/009./XII.3./SZMM A segítő), zgodnie z zaleceniami Narodowego Biura Podatkowego i Celnego mogą podróżować bezpłatnie. Potwierdzenie, że dany pies przeowdnik jest szkolony musi być widoczne na smyczy, lub właściciel musi okazać odpowiednia dokument. Wedug zasad podróżowania przewóz innych  żywych zwierząt jest również bezpłatny.

 

Teren obowiązywania biletów czasowych:

H31, H32, H35, H40

Na całej trasie tych linii obowiązuje bilet upoważniający do przejazdów poza miastem.

Istnieje również możliwość wymiany biletów okresowych krajowych z dworca autobusowego do granicy odcinka oraz od granicy odcinka do przystanku końcowego.

 

Pasażerowie autobusów obsługiwanych przez naszą firmę są ubezpieczeni zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia pasażerskiego.

 

Bilet długoterminowy na trasy międzymiastowe nie obowiązuje na trasach w mieście. Bilety jednorazowe i czasowe na trasach lokalnych nie obowiązaują na trasach krajowych i regionalnych.

 

Ważność biletów czasowych:

Poszczególne bilety czasowe obowiązują od pierwszego dnia miesiąca, lub kwartału do 5-tego dnia kolejnego miesiąca, do godziny 24:00.

Bilet długoterminowy na 30 dni może się rozpocząć każdego dnia o godzinie 0:00 i utracić ważność po 30 dniach o godzinie 0:00. Bilet 30-dniowy można kupić na najwyżej 2 miesiące.

Bilety na pół miesiąca obowiązaują od 16-tego dnia każdego miesiąc do 5-tego dnia nastepnego miesiąca do 0:00. 

 

POZOSTAŁE OPŁATY

Pozostałe opłaty Opłata (HUF)
Przewóz psów 235/260/340/390
Opłata za wydanie i wymianę karty. 135

*Ceny biletów jednorazowych i czasowych, według obowiązujących aktualnie przepisów

prawnych zawierają odpowiedni podatek.

 

Warunki zwrotów za podróże autobusami w Nyíregyháza (przejazdy miejskie):

Ogólne zasady zwrotu opłat określone są w Regulaminie Handlowym Usługodawcy (sprzedaż biletów jednorazowych i okresowych, zwrot ceny biletów jednorazowych i okresowych).

Zakup biletów długoterminowych:

  • Bilet miesięczny na okaziciela można zrealizować 15 dnia bieżącego miesiąca, bilety 30-dniowe 15 dnia po pierwszym dniu upływu ważności biletu w cenie 50% - minus opłata manipulacyjna w wysokości 145 Ft (Biuro Obsługi Nyíregyháza, pod adresem Korányi F. u. 12 szám w Nyíregyháza).

Operator zwróci pełną kwotę w przypadku zwrotu biletu przed rozpoczęciem jest ważności – wraz ze 145 Ft opłaty manipulacyjnej.

 

 

Ticket types and prices from 1 January 2023

SINGLE TICKETS

Ticket types Price* (HUF)
Single ticket bought in advance 350
Single ticket bought at the driver 450
Carnet of 10 tickets 3 000

 

TIME-BASED TICKETS

Ticket types Price* (HUF)
All-line 24h ticket 1 300
All-line 24h ticket for groups 3 900
All-line 72h ticket 2 500

 

PASSES

Termék neve Ár* (Ft)
7-day pass 3 000
Half-monthly (15-day) pass 5 000
Monthly pass 7 000
30-day pass 7 000
Family discount monthly pass  6 300
Family discount 30-day pass  6 300
Monthly pass for students 2 800
30-day pass for students 2 800
Monthly pass for pensioners 2 800
30-day pass for pensioners 2 800
30-day pass for parents with small children 2 800
Supplementary monthly pass for workers 2 800
Quarterly (100-day) pass 21 000
Quarterly (100-day) pass for students 8 400
Quarterly (100-day) pass for pensioners 8 400
Yearly (365-day) pass 73 500
Yearly (365-day) pass for students 29 400
Yearly (365-day) pass for pensioners 29 400
 
Area of validity of passes:
2023. január 1-től megszűnnek a külön belterületi és külterület jegyek és bérletek, helyettek egységes díjszabás lép életbe a teljes hálózaton, beleértve a H31, H32, H35 és H40 jelzésű járatokat is.

Area of validity of passes:

From 1 January 2023, all tickets and passes are valid on the entire territory of Nyíregyháza. 

Passengers in buses and coaches operated by our company are insured under the terms of the passenger insurance contract.

Intercity passes are not valid on local services. Tickets and passes for local travel on national and regional services are not valid.
 

Validity of passes:

The various passes are valid from the first day of the calendar month, quarter, until 24.00 on the 5th day of the month following the relevant period.

The 30-day pass can be bought on any starting day and entitles the holder to travel from 0:00 on the starting day until 24:00 on the day before the same day of the month following the month in question. The 30-day pass can be bought up to 2 months in advance.

Half-monthly passes are valid from the start of operation on the 16th until 24:00 on the 5th following the month in question.

OTHER FEES

Other fees Fees  (HUF)
Dog transportation 350 / 450
Fee for issuing and exchanging the pass ID 135

* Fares for tickets and passes include tax in accordance with the legislation in force.

Fare reimbursement conditions on local (city) bus services in Nyíregyháza:

The general rules on reimbursement are set out in the Service Provider's Business Rules (Sale of tickets, passes, reimbursement of tickets and passes).

Redemption of passes:

  • Monthly passes with a face image can be returned on the 15th of the month in question, 30-day passes until the 15th day after the first day of validity until the closing of the cash desk at a 50% price - with a handling fee of HUF 145 deducted - (at the Service Provider's Office Building, Nyíregyháza, Korányi Frigyes u.12.).

The Service Provider will refund the price of any type of season ticket returned before the start of its validity period,reducing a handling fee of HUF 145.